Template:唐朝歷史事件

中文维基百科【维基百科中文版网站】
跳到导航 跳到搜索

参考资料[编辑]

  • 《隋唐五代史(下)》“隋唐五代史大事年表”,第1333—1340页,王仲荦,上海人民出版社,中国上海,2003年,ISBN 7-208-04216-0,简体中文